Skip to main content

Evenementen

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
maandag 18-09-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Dalfsen

Tag: Evenementen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Evenementen’.

Handhaving en evenementen

Het onderzoek beperkt zich tot toezicht en handhaving binnen het domein van de fysieke leefomgeving en de openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid bij evenementen

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Delft de openbare orde en veiligheid rondom evenementen waarborgt en de wijze waarop het toezicht en de handhaving is geregeld.

Onderzoek beleid en ontwikkeling Citymarketing en Evenementen

Onderzoek naar de inzet van geld en instrumenten voor citymarketing en evenementen door de gemeente s-Hertogenbosch. Onderzocht is het beleid, doelen, rollen van partijen in de gemeente (o.a. de ra…

Inzicht in budgettaire houdbaarheid van evenementen

Gelet op de uitkomsten van het vooronderzoek heeft de Rekenkamer besloten geen verder onderzoek te doen. Wat budgettaire houdbaarheid inhoudt is bestuurlijk noch ambtelijk gedefinieerd. Het criteri…