Skip to main content

Evenementenbeleid

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 07-06-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer ‘s-Hertogenbosch

Tag: Evenementenbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Evenementenbeleid’.

Onderzoek beleid en ontwikkeling Citymarketing en Evenementen

Onderzoek naar de inzet van geld en instrumenten voor citymarketing en evenementen door de gemeente s-Hertogenbosch. Onderzocht is het beleid, doelen, rollen van partijen in de gemeente (o.a. de ra…

Inzicht in budgettaire houdbaarheid van evenementen

Gelet op de uitkomsten van het vooronderzoek heeft de Rekenkamer besloten geen verder onderzoek te doen. Wat budgettaire houdbaarheid inhoudt is bestuurlijk noch ambtelijk gedefinieerd. Het criteri…

Dordt op Stoom: kansen en bedreigingen, ruimte voor vernieuwing?

In Dordrecht vinden meer dan 100 evenementen per jaar plaats. Hiervan profiteren zowel de inwoners als de ondernemers. Het is echter de vraag hoe Dordrecht hierin succesvol blijft. Het blijven vas…