Skip to main content

Ex-ante onderzoek

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
maandag 11-09-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Tag: Ex-ante onderzoek

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ex-ante onderzoek’.

Kinderen uit kansarme gezinnen

Dit ex ante-onderzoek is uitgevoerd om de gemeenteraden van dienst te zijn bij de besluitvorming rond de besteding van het budget voor kinderen uit arme gezinnen.

Werkbedrijf Arnhem. Ex ante onderzoek naar impact en risico’s van verandering.

De Raad is voldoende in positie om een besluit te nemen. De kansen en bedreigingen, de financiële gevolgen, de te nemen beheersmaatregelen, en de impact en risico’s van de verzelfstandiging van het…

Participatiewet en verantwoording

Met dit rapport heeft de rekenkamercommissie de gemeente Hoorn kunnen versterken in de voorbereiding op de decentralisatie per 1 januari 2015. Het onderzoek is vooral gericht op de verantwoording o…

De Participatiewet: vragen, keuzes en eventuele knelpunten

De Rekenkamer Breda heeft op aanvraag van de raad een studie gedaan naar de invulling van de Participatiewet in Breda en de vragen en keuzes die nog openstaan. Het rapport brengt de momenteel besch…