Ex ante

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-12-2014
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Ex ante

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Ex ante’.

Verslag & presentaties najaarsbijeenkomst NVRR Noord – Ex ante analyse: doen of niet doen?

Regelmatig ontvangen raadsleden uitvoerige toekomstverkenningen of business cases waarin wordt voorgerekend hoe aantrekkelijk een bepaalde investering volgens het bestuurscollege is. Het kan gaan o…

Verslag najaarsbijeenkomst NVRR Noord

Verslag van de bijeenkomst op 14 november 2014: Ex ante analyse: doen of niet doen?
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.