Skip to main content

Exploitatie

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 06-09-2016
Gepubliceerd door:
Delftse Rekenkamer

Tag: Exploitatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Exploitatie’.

Onderzoek Delftse parkeergarages. Evaluatie beheersing risico’s Delftse parkeergarages

In 2008 heeft de Delftse rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de beheersing van risico’s rond de ontwikkeling en exploitatie van de parkeergarages, die in eigendom zijn van de gemeente Delft. D…

Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg.

De rekenkamer deed onderzoek naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis en de actuele risico’s voor de gemeente. Met dit rapport wil de rekenkamer de ra…

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)

Het onderzoek gaat over de invloed van de wijze van beheer van sportaccommodaties op de doelmatigheid van de exploitatie.

Multifunctionele Accommodaties

Het belang van multifunctionele accommodaties (mfa’s), waarin verschillende maatschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht, is in een grote gemeente met meerdere kernen groot. Mfa’s zijn noodzak…