Skip to main content

Externe verzelfstandiging

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 14-01-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Hilversum

Tag: Externe verzelfstandiging

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Externe verzelfstandiging’.

De gemeente en de Uitvaartstichting

Een onderzoek naar de verzelfstandiging van begraven en cremeren in de gemeente Hilversum.

Kansen creëren: positionering en aansturing van de culturele instellingen in Maastricht

Onderzoek naar positionering en aansturing van vier culturele instellingen. Theater en CC/NHMM/Kumulus zijn formeel twee afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Waarom Maastricht een uitzon…