Skip to main content

Externen

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
vrijdag 25-09-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Externen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Externen’.

Externe inhuur BUCH-gemeenten

Forse inhuur van externen in 2017 en 18 is vooral veroorzaakt door een vacaturestop in aanloop naar ambtelijke fusie van de 4 gemeenten. Inhuur externen wordt vooral gezien als inkoopbeleid. Aanbev…

Externe Inhuur en Toekomstgericht Formatiebeleid

Externe inhuur is al langer onderwerp van aandacht binnen de gemeente Den Helder en de Rekenkamercommissie. In 2006-2007 verrichtte de Rekenkamercommissie een vooronderzoek naar de inhuur van exter…

NVRR Aanbeveling “Lidmaatschap externe adviseurs”

Een overheidsorgaan werft externe leden voor haar rekenkamer(commissie). Er solliciteren kandidaten die bij een extern bureau werken waar zij onderzoek doen voor en/of adviezen geven aan de overhei…