Skip to main content

Faunabeleid

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 10-04-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Faunabeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Faunabeleid’.

Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid

Een daadkrachtiger invulling van de regierol door de provincie is nodig om te komen tot effectief faunabeleid. Dat is de conclusie uit het onderzoek met de titel ‘Impuls voor implementatie’ van de …

Impuls voor implementatie

Videopresentatie van het rapport Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid van provincie Gelderland.