Skip to main content

Financieel risico

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
maandag 28-12-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Schagen

Tag: Financieel risico

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Financieel risico’.

Rapport GGD

Gezamenlijk onderzoek met Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk en Texel) naar de financiële risico’s voor de gemeenten die volgen uit het financiële meerjarenperspectief van de…

Financiële risico’s in perspectief

De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk, Schagen en Texel hebben een onderzoek uitgevoerd naar de GGD Hollands Noorden (GGDHN) ‘Financië…

Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2018

Leesbaarheid Jaarverslag is nog niet heel goed. De financiële positie van Breda is zorgelijk. Veel ambities, weinig reserve, negatief exploitatiesaldo, solvabiliteit is onder 20% gezakt, schulden s…

Rekenkamerbrief SamenwerkingsOvereenkomst (SOK) West Achterhoek

De rekenkamers van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland hebben besloten de gemeenteraden te informeren over de wijze waarop de bestuurlijke samenwerking van het regionale bedrijventerrein A18 en …