Skip to main content

Financieel toezicht

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
donderdag 31-08-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Financieel toezicht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Financieel toezicht’.

Bestuurlijke nota Financieel Toezicht

De provincie heeft een wettelijke taak om financieel toezicht te houden op de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het waterschap in Zeeland.

Follow up Financieel toezicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

In 2013 onderzocht de Rekenkamer Oost-Nederland hoe de provincies Gelderland en Overijssel hun rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invullen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de opvolg…

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

Het uitoefenen van financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen waar de provincie zelf niet aan deelneemt, is een provinciale taak. Het (financiële) belang van gemeenschappelijke regelingen…

Verscherpt toezicht op DWI

Als een gemeentelijke dienst financieel-technisch niet in control is, heeft het college de mogelijkheid om een dienst onder verscherpt financieel toezicht te plaatsen. De rekenkamer heeft onderzoek…

Overijssels financieel toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Overijssel haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult. Dit onderwerp was aangereikt door de Staten. Meerdere gemeenten in Ov…

Gelders financieel toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Gelderland haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult. Dit onderwerp was aangereikt door de Staten. Meerdere gemeenten in Ge…