Skip to main content

Financiële positie

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 21-10-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Financiële positie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Financiële positie’.

Risico’s bij Samenwerking

Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat binnen de Provincie een scherp risicobewustzijn is. Risico’s adequaat verdeeld zijn over de deelnemers aan het project en financiële reserves risico’s van de …

Transformatiefonds

Met het Transformatiefonds wil Zaanstad woningbouw stimuleren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de bestedingen uit het Transformatiefonds uiteindelijk ook moeten leiden tot hogere inkomste…