Skip to main content

Financiële risicobeheersing

Aantal berichten met deze tag: 22

Gepubliceerd op:
dinsdag 15-12-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Eindhoven

Tag: Financiële risicobeheersing

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Financiële risicobeheersing’.

Procesanalyse Huishoudelijke Ondersteuning. Schoon genoeg?

De beleidswijziging naar een schoon en leefbaar huis geeft veel commotie. Uit analyse blijkt veel ruimte voor verbetering. De rekenkamercommissie doet aanbevelingen voor toekomstige impactvolle bel…

Informatiebrief Quick Scan toekomstige schuldpositie

De Delftse Rekenkamer heeft een breed gedeelde behoefte gesignaleerd bij raadsfracties voor een actuele beoordeling van de schuldpositie, met aandacht voor de toekomstbestendigheid van de schuld en…

Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld heeft en zich adequaat voorbereidt op de beheersing van die risico’s. Geconstateerd is da…

Second opinion Heroverweging basisschool Brakkenstein

Second opinion op de financiële cijfers uit de Heroverweging gemaakt door gemeente en schoolbestuur voor de onderbouwing van de locatiekeuze van de basisschool Brakkenstein.

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede

Gemeenten lenen geld aan andere organisaties om gemeentelijke doelen te halen. In dit rapport wordt onderzocht waarom de gemeente leningen verstrekt, hoe zij hiermee omgaat en of de raad hier voldo…

Bestuurlijke nota Onderzoek Aviolanda

De commissie concludeert dat zowel het college als de raad zich niet voldoende bewust zijn van de risico’s die het project Aviolanda met zich meebrengt. Uit ons onderzoek is gebleken dat bij de sta…

Onderzoek Spoorzone, Project Delft

De Delftse rekenkamer heeft onderzocht hoe de raad gedurende het Spoorzoneproject haar verantwoordelijkheden kan blijven waarmaken en actief aan risicomanagement kan doen. Het rapport biedt de raad…

Grondbeleid Dantumadiel 2005 – 2008

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland, heeft een onderzoek laten uitvoeren naa…

Grondbeleid Dongeradeel 2005 – 2008

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland, heeft een onderzoek laten uitvoeren naa…

Grondbeleid Achtkarspelen 2005 – 2008

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland, heeft een onderzoek laten uitvoeren naa…