Skip to main content

Financiën/bedrijfsvoering

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
dinsdag 10-05-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Financiën/bedrijfsvoering

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Financiën/bedrijfsvoering’.

Schaken op twee borden: onderzoek naar het accommodatiebeleid in de gemeente Littenseradiel

Gemeente Littenseradiel is een kleine Friese gemeente met een groot aantal dorpskernen, variërend in omvang van enkele tientallen tot ongeveer 2000 inwoners. Logischerwijs heeft dit geleid tot een …

Grip op groot onderhoud. Onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. De Rekenkamer onderzocht of de kwaliteit en de daarbij beno…

Grip op groot onderhoud. Onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie Overijssel

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale (water)wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. De Rekenkamer onderzocht of de kwaliteit en de daarb…

Rekenkamerbrief bij het Jaarverslag 2014 van de gemeente Breda

Advies rekenkamer Breda over financiële positie van de gemeente Breda, over positieve punten en zorgpunten voor de stad, de grondexploitaties en de beleidsverantwoording in het jaarverslag i.c. op …

Checklist reserves

Uitgangspunten, puntsgewijs aangegeven, waarom een gemeente in principe geen reserves dienen te worden, tenzij daarvoor een zwaarwegend argument is om het wel te doen (nee, tenzij). Het document is…