Skip to main content

Follow up

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 15-01-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Follow up

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Follow up’.

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Overijssel

We bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Overijssel. We constateren dat het onderzoek uit 2016 effect hee…

Follow-up grondverwerving Gelderland

Kritisch rekenkamerrapport in 2013 aanleiding voor vervolgonderzoek Drie jaar geleden waren we in ons onderzoek kritisch op de aanpak van de grondverwerving door de provincie Gelderland. Zo werd er…

Follow-up verdrogingsbestrijding, provincies Gelderland en Overijssel

In dit onderzoek zijn de resultaten van het follow-up traject verdrogingsbestrijding voor de provincies Gelderland en Overijssel weergegeven. In het kader van het follow-up traject zijn onder ande…