Skip to main content

Fraude

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
vrijdag 24-04-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Enschede

Tag: Fraude

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Fraude’.

Armoede, participatie en beleid in Enschede

Een onderzoek van de Enschedese rekenkamer naar het armoedebeleid van de gemeente schetst het beeld van ernstige armoedeproblematiek. De meeste gemeentelijke regelingen hebben een grote bekendheid…

Onderzoek effectiviteit van fraudebestrijding bijstandsuitkeringen in Amersfoort

De gemeente is op grond van de Wet Werk en Bijstand verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen en voor het voorkomen en bestrijden van fraude met deze uitkeringen. De rekenkamer…