Skip to main content

Fryslan

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-01-2018
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Fryslan

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Fryslan’.

Het Waddenfonds gemonitord

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordeli…