Skip to main content

Functioneren rekenkamers

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
woensdag 07-03-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Functioneren rekenkamers

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Functioneren rekenkamers’.

Bevindingen onderzoek ‘Ideale Gemeentelijke Rekenkamer’

Onderzoek naar het functioneren van ‘de ideale gemeentelijke rekenkamer’ met als centrale onderzoeksvraag: ‘welke factoren, die binnen de invloedssfeer liggen van een gemeenteraad, zijn van invloed…

NVRR-Handreiking voor (zelf)evaluaties door rekenkamers

Door te evalueren kunnen rekenkamers leren en mogelijkheden voor verbetering in beeld krijgen. Het Ontwikkelteam van de NVRR heeft een handreiking ontwikkeld om (zelf)evaluaties door rekenkamers te…

Syllabus NVRR-Cursus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ gepubliceerd

De syllabus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ werd in 2016 en 2017 gebruikt door de NVRR. In de syllabus ‘Kennis maken met Rekenkamerwerk’ wordt ingegaan op zeven thema’s: de organisatie van een re…

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Rekenkamer(commissie)s onder de loep: Verslag van expertbijeenkomsten

In de eerste maanden van 2015 heeft PBLQ in opdracht van het ministerie van BZK enkele expertbijeenkomsten belegd met deskundigen en betrokkenen bij het functioneren van lokale rekenkamer(commissie…