Skip to main content

Functioneren

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
maandag 13-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Functioneren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Functioneren’.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Rekenkamer(commissie)s onder de loep: Verslag van expertbijeenkomsten

In de eerste maanden van 2015 heeft PBLQ in opdracht van het ministerie van BZK enkele expertbijeenkomsten belegd met deskundigen en betrokkenen bij het functioneren van lokale rekenkamer(commissie…

NVRR Handreiking Kringen

Binnen de NVRR zijn verschillende kringen actief. Het is beleid van het bestuur om rond verschillende thema’s, op basis van functies of geografische ligging etc., het vormen van kringen te stimuler…