Skip to main content

Gebiedsontwikkeling

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
maandag 16-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zoetermeer

Tag: Gebiedsontwikkeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gebiedsontwikkeling’.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Zoetermeer wil de komende jaren ruim 10.000 nieuwe woningen bouwen, de Schaalsprong. Die opgave moet binnenstedelijk gerealiseerd worden en gaat samen met een kwaliteitsimpuls en ontwikkeling van d…

Effectiviteit Woonbeleid Veenendaal

In het rekenkameronderzoek is aandacht besteed aan de effectiviteit van het woonbeleid. De drie speerpunten uit de Woonvisie 2014-2019 zijn het vertrekpunt geweest: dynamische woonmilieus, huishoud…

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met daarin vijf aanbevelingen. In 2017 voerde de rekenkamer een opvolgingsonderzoek uit naar de opvol…

Evaluatie luchthaven

De militaire luchthaven Twente werd in 2007 gesloten, met twee gevolgen: banenverlies in de regio, en een omvangrijk terrein met ontwikkelmogelijkheden. Het onderzoek richt zich op de besluitvormin…

Proceskosten grondexploitaties

De proceskosten voor grondexploitaties zijn sinds 2010 flink gedaald. De budgetten zijn echter steeds overschreden. Naar verwachting blijven de proceskosten voor 2013 wel binnen het budget. Er blij…