Skip to main content

Geheimhouding

Aantal berichten met deze tag: 15

Gepubliceerd op:
donderdag 08-03-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Tag: Geheimhouding

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Geheimhouding’.

Informatievoorziening van de raad in besluitvormingsprocessen, casus Blaricum, de aanleg van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging BVV’31

Hoe is het besluitvormingsproces van de aanleg van de kunstgrasvoetbalvelden van de plaatselijke voetbalclub verlopen? Wat was de positie van de raad en in welke mate is dit in lijn is met wet- en …

Van beleid naar borging: een onderzoek naar het privacybeleid van de gemeente Doetinchem

Het belang van een adequaat privacybeleid door gemeenten is toegenomen. In dit licht heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Doetinchem PBLQ gevraagd voor de ondersteuning bij een onderzoek na…

Uitspraak rechtszaak WOB-verzoek Stichting Tivoli aan Rekenkamer Utrecht

Op 27 januari 2016 diende de Stichting Tivoli een Wob-verzoek in naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Een paleis voor de muziek: een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis Tiv…

Onderzoek digitale veiligheid

De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk, voor de burgers, voor de eigen organisatie en voor derden en heeft het onderwerp Digitale Veiligheid op eigen initiatief onderzocht. De onderzoek…

Stiekem: een onderzoek naar de praktijk van geheimhouding en in beslotenheid vergaderen bij de gemeente Ede

Openbaarheid van informatie en transparantie bij besluitvorming staan centraal in dit onderzoek. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente Ede omgaat met geheimhouding en of de wett…

Regeren en informeren: informatievoorziening in complexe projecten

De Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch heeft onderzoek gedaan naar de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie verschillende case…

Stroomschema’s geheimhouding – provincie

In de Provinciewet (PW) is opgenomen dat geheimhouding kan worden gelegd op stukken en op het behandelde in een vergadering. Allereerst zijn drie schema’s opgenomen over het leggen van geheimhoudin…

Stroomschema’s geheimhouding – gemeente

In de Gemeentewet (Gemw) is opgenomen dat geheimhouding kan worden gelegd op stukken en op het behandelde in een vergadering. Allereerst zijn drie schema’s opgenomen over het leggen van geheimhoudi…

Openbaar, tenzij – provincie Noord-Holland

De Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies de regels omtrent geheimhouding volgen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om PS en GS handvatten te bieden voor het verbeteren van d…