Skip to main content

Gelderland

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
woensdag 15-01-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Gelderland

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gelderland’.

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Gelderland

We hebben bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Gelderland. Over het geheel genomen constateren we dat GS…

Een complexe verhouding

Een belangrijke taak van de provincie is vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij complexe bedrijven. De Rekenkamer onderzocht of de inzet van de prov. Gelderland hierbij bijdraagt aan…

Zicht op subsidies

Het zicht op het doelbereik van de door de provincie Gelderland verstrekte subsidies kent beperkingen. Dit komt o.a. doordat verbeteringen uit uitgevoerde evaluaties nauwelijks worden geïmplementeerd.

Drinkwaterbronnen grondig beschermd?

Alle overheden hebben de plicht om het grondwater te beschermen. De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of de regels van de provincies Gelderland en Overijssel en het toezicht daarop voldoende bes…

Energie in transitie

De 5 provinciale rekenkamers hebben samen in kaart gebracht hoe ver de 12 provincies zijn met energietransitie. Hierover hebben zij aanbevelingen gedaan aan PS.

Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid

Een daadkrachtiger invulling van de regierol door de provincie is nodig om te komen tot effectief faunabeleid. Dat is de conclusie uit het onderzoek met de titel ‘Impuls voor implementatie’ van de …

Impuls voor implementatie

Videopresentatie van het rapport Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid van provincie Gelderland.