Skip to main content

Geluidhinder

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
maandag 24-08-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Leeuwarden

Tag: Geluidhinder

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Geluidhinder’.

Vergunningenbeleid gemeente Leeuwarden | Specifiek voor festivals in de Groene Ster

Voor het onderzoek is gekeken naar de vergunningen- en ontheffingenverlening specifiek voor festivals in de Groene Ster over de periode 2014-2019.

Geluidhinder provinciale wegen – provincie Flevoland

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij dez…

Geluidhinder provinciale wegen – provincie Noord-Holland

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij dez…

Geluidhinder provinciale wegen- provincie Utrecht

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij dez…

Geluidhinder provinciale wegen – provincie Zuid-Holland

De provincie heeft als wegbeheerder de verantwoordelijkheid om geluidhinder veroorzaakt door verkeer op bestaande provinciale wegen te beperken. De provincie kan zelf bepalen in welke mate zij dez…