• Home
  • Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
maandag 16-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Gemeenschappelijke regelingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeenschappelijke regelingen’.

Externe Inhuur & Uitbesteding

Het onderzoek beschrijft hoe de sturing op externe inhuur en uitbesteding zich verhoudt tot de doelmatigheid en doeltreffendheidsnormen die relevant zijn voor de kaderstellende en controlerende rol…

Zicht in samenwerkingsverbanden

De rekenkamercommissie Heerde heeft een Quick Scan gedaan naar de positie van de gemeente Heerde en de sturing van de gemeenteraad in de verschillende samenwerkingsverbanden. De sturing van de gem…

Bestuurlijke nota Financieel Toezicht

De provincie heeft een wettelijke taak om financieel toezicht te houden op de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het waterschap in Zeeland.

Follow up Financieel toezicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

In 2013 onderzocht de Rekenkamer Oost-Nederland hoe de provincies Gelderland en Overijssel hun rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invullen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de opvolg…

Sturing op samenwerking, onderzoek naar sturing en controle op samenwerkingsverbanden van de gemeente Soest

De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de aansturing en controle van de gemeenteraad op samenwerkingsverbanden, partijen waarmee het gemeentebestuur via bijvoorbeeld een Gemeens…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.