Skip to main content

Gemeenschappelijke rekenkamers

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 13-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Gemeenschappelijke rekenkamers

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeenschappelijke rekenkamers’.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Motie Fokke cs gemeenschappelijke rekenkamers

Veel gemeenschappelijke taken worden al in samenwerking uitgevoerd, het niveau van rekenkamers moet aansluiten bij de belangrijkste geldstromen. Met name kleinere gemeenten beschikken over een niet…