Skip to main content

Gemeenschapshuis

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 09-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oss

Tag: Gemeenschapshuis

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeenschapshuis’.

(Laadrempelig) ontmoeten in Oss

In het rapport is onderzocht: wat het doel is van beleid voor (laagdrempelig) ontmoeten. Wie wordt gefaciliteerd om activiteiten te organiseren? Wie wordt bereikt? en wat kost het?

Gemeenschapshuizen

Het onderzoek laat zien dat ieder gemeenschapshuis in ieder kern van de 16 kernen van Leudal een eigen geschiedenis en identiteit heeft. Een gelijke behandeling van iedere kern en ieder gemeenschap…