Skip to main content

Gemeente heeft antwoord

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 09-05-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Tag: Gemeente heeft antwoord

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeente heeft antwoord’.

Waar staat de gemeente Brummen met de publieke dienstverlening

Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie de stand van zaken in de gemeente Brummen ten aanzien van de publieke dienstverlening in beeld brengen.

Waar staat de gemeente Voorst met de Publieke Dienstverlening?

De algemene conclusie is dat de gemeente Voorst voldoet aan de actuele verplichtingen van het NUP. Voor een beoordeling of de beoogde voordelen ook worden behaald is aanvullend (landelijk) onderzoe…