Skip to main content

Gemeente

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
dinsdag 04-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Gemeente

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeente’.

Samen sturen: onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn

Het project Uithoflijn behelst “de tijdige aanleg van een goed functionerend openbaar vervoersysteem van Utrecht centraal tot de P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving”. In 2012 is de P…

Een streep door de rekening, onderzoek naar schuldhulpverlening

De rekenkamer heeft, in samenwerking met Regioplan, onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening. He…

Stroomschema’s geheimhouding – gemeente

In de Gemeentewet (Gemw) is opgenomen dat geheimhouding kan worden gelegd op stukken en op het behandelde in een vergadering. Allereerst zijn drie schema’s opgenomen over het leggen van geheimhoudi…

Vergunningverlening

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van en klanttevredenheid over de vergunningverlening door de gemeente. De vergun…

Onderzoek Investeringsprogramma Flevoland – Almere

Het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)is voortgekomen uit een convenant dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere in 2006 hebben gesloten. Doel van IFA is het versterken van de eco…