Skip to main content

Gemeentefinanciën

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
vrijdag 26-04-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Zutphen

Tag: Gemeentefinanciën

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeentefinanciën’.

Rekenkameronderzoek ‘Financieel perspectief Zutphen’ Een wankel geheel

De rkc heeft onderzoek gedaan naar informatieoverdracht van het college naar de raad, over financiële tekorten in het sociaal domein. De rkc concludeert dat de raad onvoldoende is geïnformeerd over…

Rekenkameronderzoek naar de nieuwe P&C cyclus

Enige jaren geleden zijn besluiten genomen om de P&C-cyclus te vereenvoudigen en op onderdelen anders in te richten. Dit met het doel om het functioneren van raad, college en ambtelijke organisatie…

‘Eerlijk delen’ onderzoek naar de verstrekking van subsidies door de gemeente Den Haag

In dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

Zicht op de financiële positie. Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Zaanstad

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre het voor een niet-deskundige mogelijk is om zich eenvoudig een goed beeld te vormen van de financiële positie van Zaanstad op basis van de financiële jaarst…