Skip to main content

Gemeentelijk beleid

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
woensdag 27-09-2017
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Gemeentelijk beleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeentelijk beleid’.

Samen thuis? Wmo 2015 in 16 Friese gemeenten; een complex samenspel tussen cliënten, gemeenten en aanbieders

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de uitvoering van de Wmo 2015 en de ervaringen van betrokkenen. Het onderzoek is gericht op drie groepen actoren: gemeenten, inwoners/cliënten…

ICT met beleid: onderzoek naar beleidsondersteunende informatievoorziening en ICT

Een onderzoek naar het functioneren van de beleidsondersteunende informatievoorziening van de gemeente Ede.

Gemeentelijk integratiebeleid

In Nederland en ook in Ede is veel aandacht voor het verbeteren van de positie van allochtonen. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente Ede omgaat met integratie en of het integrati…

Onderzoek grondbeleid

Met dit onderzoek wordt meer inzicht gegeven in het grondbeleid. Hierbij gaat het onderzoek in op de vraag hoe het grondbeleid er formeel en in de praktijk uitziet.