Skip to main content

Gemeentelijke diensten

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 15-08-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Heemstede

Tag: Gemeentelijke diensten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeentelijke diensten’.

Uniformiteit in maatwerk (Heemstede 2013)

Een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten aan afval en groenbedrijf De Meerlanden