Skip to main content

Gemeentelijke herindeling

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 02-02-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Alkmaar

Tag: Gemeentelijke herindeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeentelijke herindeling’.

Effecten herindeling gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de herindeling in de beleving van burgers, organisaties/instellingen en bestuurders en ambtenaren. Met het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de raad…