Skip to main content

Gemeentelijke reserves

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 15-07-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Gemeentelijke reserves

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeentelijke reserves’.

Reserves Economie

De rekenkamer onderzoekt reserves bij gemeentelijke onderdelen om na te gaan of de regels rond reserves goed worden toegepast. In dit deelonderzoek is nagegaan of bij Economie de reserves adequaat …