Skip to main content

Gemeenten

Aantal berichten met deze tag: 7

Gepubliceerd op:
woensdag 26-09-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Gemeenten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeenten’.

Waar ligt de balans?: bestuurlijke nota wonen Overijssel

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincie bij wonen.

Follow up Financieel toezicht gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

In 2013 onderzocht de Rekenkamer Oost-Nederland hoe de provincies Gelderland en Overijssel hun rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invullen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de opvolg…

Gespot digitale dienstverlening van de overheid

Op maandag 10 oktober 2016, de eerste landelijke ‘Spotdag’, trok de Algemene Rekenkamer in vijftien gemeenten op met lokale rekenkamer(commissie(s) om onderzoek te doen naar digitale dienstverlenin…