Skip to main content

Gemeenteraad

Aantal berichten met deze tag: 29

Gepubliceerd op:
maandag 03-09-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Tag: Gemeenteraad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeenteraad’.

Schiedam Veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Schiedam en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Dit onderzoek focust op de veiligheidsvelden woon- en leefomgeving en jeug…

Vlaardingen veiliger?: onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidsbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad

Onderzoek naar doeltreffendheid van het veiligheidbeleid in de gemeente Vlaardingen en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Het onderzoek focust zich op de veiligheidvelden woon- en leefomgeving e…

Bevindingen onderzoek ‘Ideale Gemeentelijke Rekenkamer’

Onderzoek naar het functioneren van ‘de ideale gemeentelijke rekenkamer’ met als centrale onderzoeksvraag: ‘welke factoren, die binnen de invloedssfeer liggen van een gemeenteraad, zijn van invloed…

Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

Het uitgangspunt voor dit onderzoek was de Oisterwijkse samenleving en de initiatieven die daar zijn ontstaan. Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de di…

Raad en hulptroepen – Hefbomen ter versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad

In de afgelopen jaren is het raadswerk in beweging. De worsteling van raadsleden met de decentralisaties is kenmerkend voor de staat van het raadswerk. Het kost tijd, vraagt energie, vereist kenni…

Condities voor co-creatie

De ontwikkeling van de stadvisie en sportvisie zijn als 2 cases geselecteerd om rekenkameronderzoek te doen naar de toerusting van de Eindhovense ambtelijke organisatie voor de beleidsontwikkeling …

Verkennend onderzoek Medemblik: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2017 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesf…

Verkennend onderzoek Opmeer: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2016 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesf…

Participatie in de gemeente Houten: vruchtbare samenwerking tussen bestuur en samenleving: deel 1 Verslag Onderzoek Burgerparticipatie Rekenkamercommissie Houten

Op welke wijze geeft de gemeente Houten invulling aan de ambities op het gebied van burger- en overheidsparticipatie, wat zijn de ervaringen van de betrokkenen met dit beleid en welke lessen kunnen…

De raad en de regio: regionalisering en sturing en controle door de gemeenteraad

De taakuitvoering komt meer op afstand van de raad te staan en raad en raadsleden ervaren te weinig grip, invloed en controle op regionale samenwerking. Raadsleden voelen zich regelmatig voor voldo…