Skip to main content

Gemeenteschappelijke regelingen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 01-08-2007
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Heemstede

Tag: Gemeenteschappelijke regelingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeenteschappelijke regelingen’.

Gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke controle?

Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de sturings- en controlemogelijkheden die gemeenteraden hebben op GR’s, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en de eventuele problemen di…