Skip to main content

Gemeentewet

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
dinsdag 22-09-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Amersfoort

Tag: Gemeentewet

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gemeentewet’.

Oriëntatie rekenkamercommissie onderzoeksplicht artikel 213a Gemeentewet

Het doel van de wetgever met artikel 213a Gemeentewet is dat gemeenten doelmatiger en doeltreffender gaan werken en dat bijgedragen wordt aan de publieke verantwoording over de gemeentelijke uitvoe…

NVRR Handreiking Jaarverslag Rekenkamer

De wetgever heeft in de gemeentewet vastgelegd dat de rekenkamer verantwoording dient af te leggen (artikel 185, lid 3): ‘De rekenkamer stelt elk jaar vóór 1 april een verslag op van haar werkzaamh…