Skip to main content

Gevolgen herindeling

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 03-07-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Tag: Gevolgen herindeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gevolgen herindeling’.

Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten zijn van de herindeling van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het onderzoek behandelde zowel de financiële effecten als …