Skip to main content

Gezondheid

Aantal berichten met deze tag: 3

Gepubliceerd op:
vrijdag 18-03-2016
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Gezondheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Gezondheid’.

Meer aandacht nodig voor veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen

Het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg is het derde onderzoek naar veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen. Aanleiding voor dit vervolg…

Sport- en beweegbeleid Leerdam

Uit onderzoek van 2009 naar het sport en beweeggedrag van Leerdammers is naar voren gekomen dat in Leerdam nog onvoldoende aan de NNGB wordt voldaan. Het college heeft enkele aanbevelingen uit het …