Skip to main content

Goudvink

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 13-06-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Goudvink

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Goudvink’.

Aanmeldformulier Goudvink 2018

Om mee te dingen naar de Goudvink stuurt uw rekenkamer(commissie) haar rapport/product naar goudvink@nvrr.nl samen met het aanmeldformulier, waarin u aangeeft waarom dat onderwerp is onderzocht, wa…

Beoordelingsformulier Goudvink 2018

De beoordeling van de Goudvink 2018 geschiedt aan de hand van dit beoordelingsformulier.

Juryrapport Goudvink 2013

Doorwerking van goed onderzoek, daar draaide het om in de verkiezing van de Goudvink in 2013. Daarnaast was het van belang dat de technische basiskwaliteit van het onderzoek in orde was. De jury he…

Commissierapport Goudvink 2013

In het commissierapport beschrijft de commissie Goudvink het proces van de totstandkoming van de Goudvink 2013, de prijs voor het beste Rekenkameronderzoek uitgereikt door de NVRR.

Bredaas grondbeleid

In het rapport ‘Bredaas Grondbeleid’ doet de Rekenkamer Breda verslag van haar onderzoek naar het grondbeleid en de ruimtelijke programmering van de gemeente Breda, en de informatievoorziening aan …