Skip to main content

Governance

Aantal berichten met deze tag: 24

Gepubliceerd op:
dinsdag 17-03-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Governance

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Governance’.

Draaien aan de knop van de ODZOB

De gemeenteraden stellen kaders aan deze GR, maar hebben weinig grip.Duidelijkheid als opdrachtgever en eigenaar is nodig. Financieel en inhoudelijk. De meningen over waar de ODZOB van is, zijn ver…

Oranje is het nieuwe groen: onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma New Energy Made in [Arnhem]

Op diverse onderdelen zoals Ambitie versus realisatie, uitvoering, participatie, lerend vermogen en toekomst kunnen conclusies worden getrokken. Ambitie versus realisatie: doelstellingen zijn nog n…

Duurzaamheid The Next Step

De Eindhovense duurzaamheidsambities voor CO₂reductie en energieneutraal in 2045 zijn hoog. Het Klimaatplan en –begroting met ambitieuze doelen, geïnspireerd op The Natural Step, is zonder ingrijpe…

Afvalbeleid Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal in uitvoering

Grip op afval: onderzoek naar de uitvoering van het afvalbeleid door uitvoeringsorganisatie Twente Milieu

Governance verbonden partijen: de verbinding

Dit onderzoek heeft tot doel om: – Inzicht te geven in de verbonden partijen die Leerdam kent, en de hieraan gekoppelde doelstellingen; – Inzicht te geven in de kwaliteit van de governance van de v…

Regionaal be(GRIP)

De 14 samenwerkende rk(c)s van Noord- en Midden-Limburg hebben een verdiepende casestudy uitgevoerd naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het onderzoek zijn de besturingsstru…

Subsidies bewonersondersteuning en belangenbehartiging

De gemeente wil bewonersondersteuning en belangenbehartiging aanbieden als basisvoorziening aan alle Amsterdammers. Wij zijn in dit onderzoek nagegaan of de gemeente in voldoende mate heeft geborgd…

Schulddienstverlening nader bekeken

De rekenkamers van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening door (de gemeenschappelijke regeling) Stadsbank Oost-Nederland. Het onder…

Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg.

De rekenkamer deed onderzoek naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis en de actuele risico’s voor de gemeente. Met dit rapport wil de rekenkamer de ra…

Samen naar beter, Krimpen aan den IJssel en intergemeentelijke samenwerking

De gemeente geeft casuïstisch en praktisch invulling aan governance. Er is (nog) geen nota verbonden partijen. De verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling moet zich nog uitkristalliseren. De…