Skip to main content

Grip op groot onderhoud

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 15-01-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Grip op groot onderhoud

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Grip op groot onderhoud’.

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Gelderland

We hebben bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Gelderland. Over het geheel genomen constateren we dat GS…

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Overijssel

We bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Overijssel. We constateren dat het onderzoek uit 2016 effect hee…