Skip to main content

Grip

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 18-11-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Heerde

Tag: Grip

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Grip’.

Zicht in samenwerkingsverbanden

De rekenkamercommissie Heerde heeft een Quick Scan gedaan naar de positie van de gemeente Heerde en de sturing van de gemeenteraad in de verschillende samenwerkingsverbanden. De sturing van de gem…

Grip op verbonden partijen

Met dit onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in de over- en onderschrijdingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bij verbonden partijen en de oorzaken daarvan. Daarnaast is de doorwerk…