Skip to main content

Grondexploitatie

Aantal berichten met deze tag: 25

Gepubliceerd op:
maandag 03-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Weststellingwerf

Tag: Grondexploitatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Grondexploitatie’.

Uitbreiding Schipsloot: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar het bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot

Weststellingwerf schetste een te zonnig perspectief, toen de gemeente in 2007 besloot tot de uitbreiding van Wolvegaster bedrijventerrein Schipsloot. De verkoop van kavels bleef ernstig achter bij …

Grondexploitaties expliciet?

Rekenkameronderzoek naar de grondexploitaties van de gemeente Veenendaal

Quick scan Grondbeleid in Medemblik en Opmeer

Grondexploitaties hebben vaak een langdurig karakter, die over raadsperiodes heen gaat. Ze zijn nauw verbonden met het realiseren van gemeentelijke doelen. De gemeente maakt keuzes op lange termijn…

Grondexploitatie Dalfsen

Zie de managementsamenvatting in het rapport.

Kernvariabelen grondexploitaties

De problematiek bij de Gemeentelijke grondexploitaties vormen inmiddels een serieus probleem. Financiële problemen nemen toe en de verslagleggingregels zijn (te) beperkt om er goed inzicht in te kr…

Gelders financieel toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Gelderland haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult. Dit onderwerp was aangereikt door de Staten. Meerdere gemeenten in Ge…

Van grondexploitatie naar sturingsinformatie

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom grondexploitaties. Het gaat om de periode 2008-2012. Het onderzoek was een quickscan. De beoordeling van de kwaliteit is getoetst …

Bredaas grondbeleid

In het rapport ‘Bredaas Grondbeleid’ doet de Rekenkamer Breda verslag van haar onderzoek naar het grondbeleid en de ruimtelijke programmering van de gemeente Breda, en de informatievoorziening aan …

Risico’s in grondexploitatie gemeente Súdwest-Fryslân

Risicomanagement staat hoog op de agenda van de gemeente Súdwest-Fryslân en krijgt voldoende aandacht van het bestuur, het management en de medewerkers. De gemeente legt haar accent nog sterk op de…

Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost

Onderzoek is gedaan naar de realisatie van de centrale onderwijshuisvestijng in Buytewech-Oost te Nieuwkoop. Het proces van besluitvorming en realisatie van de bouw van de school is gereconstrueerd…