Skip to main content

Grondexploitaties

Aantal berichten met deze tag: 15

Gepubliceerd op:
donderdag 14-12-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Grondexploitaties

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Grondexploitaties’.

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in januari 2014 het rapport Proceskosten grondexploitaties, met daarin vijf aanbevelingen. In 2017 voerde de rekenkamer een opvolgingsonderzoek uit naar de opvol…

Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties)-beoordelingsonderzoek ACAM (Auditdienst Amsterdam)

De rekenkamer onderzocht of ACAM voldoet aan Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hiertoe zijn onderdelen van het controledossier van de gemeenterekening 2016 meer diepgaand gereviewd. De re…

Rekenkamerbrief bij het Jaarverslag 2014 van de gemeente Breda

Advies rekenkamer Breda over financiële positie van de gemeente Breda, over positieve punten en zorgpunten voor de stad, de grondexploitaties en de beleidsverantwoording in het jaarverslag i.c. op …

Grondexploitaties expliciet?

Rekenkameronderzoek naar de grondexploitaties van de gemeente Veenendaal

Proceskosten grondexploitaties

De proceskosten voor grondexploitaties zijn sinds 2010 flink gedaald. De budgetten zijn echter steeds overschreden. Naar verwachting blijven de proceskosten voor 2013 wel binnen het budget. Er blij…

RISICO’S BEHEERST? Onderzoek naar risicomanagement grondexploitaties

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement van grondexploitaties in de gemeente. Het onderzoek is gericht op de wijze waarop de gemeente haar s…

Kernvariabelen grondexploitaties

De problematiek bij de Gemeentelijke grondexploitaties vormen inmiddels een serieus probleem. Financiële problemen nemen toe en de verslagleggingregels zijn (te) beperkt om er goed inzicht in te kr…

Overijssels financieel toezicht: meerwaarde in goede en slechte tijden

De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht hoe de provincie Overijssel haar rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën invult. Dit onderwerp was aangereikt door de Staten. Meerdere gemeenten in Ov…