Skip to main content

Grondverwerving

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 05-11-2013
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Grondverwerving

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Grondverwerving’.

Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Overijssel gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naa…

Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Gelderland gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar…

Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Gelderland gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar…

Naar verantwoorde grondverwerving

De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de provincie Drenthe bewust geen actief grondbeleid voert en de risico’s beheerst. De provincie Groningen heeft een sober aankoopbeleid en verwerft, evenals …

Naar verantwoorde grondverwerving

De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de provincie Drenthe bewust geen actief grondbeleid voert en de risico’s beheerst. De provincie Groningen heeft een sober aankoopbeleid en verwerft, evenals …

Naar verantwoorde grondverwerving

De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de provincie Drenthe bewust geen actief grondbeleid voert en de risico’s beheerst. De provincie Groningen heeft een sober aankoopbeleid en verwerft, evenals …