Skip to main content

Groningen

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 23-01-2018
Gepubliceerd door:
50221

Tag: Groningen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Groningen’.

Het Waddenfonds gemonitord

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordeli…

De sociaal economische vitalisering van het Friese platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke pl…

De sociaal economische vitalisering van het Drentse platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke pl…

De sociaal economische vitalisering van het Groningse platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke pl…

Eindrapport Blauwestad

De Rekenkamer is dit onderzoek gestart op verzoek van Provinciale Staten van Groningen. Het samenwerkingsproject is in 2001 opgezet om de sociaal-economische vitaliteit van de Oldambt regio te vers…

Rapport van bevindingen Blauwestad

Dit rapport van bevindingen Blauwestad bevat alle feiten waarop het bestuurlijke rapport op is gebaseerd en onderzoekt in hoeverre heeft de gekozen PPS-constructie heeft bijgedragen aan het realise…