Skip to main content

Groot project

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 24-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Eindhoven

Tag: Groot project

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Groot project’.

Quickscan HOV2

Voordat de raad besluit over HOV3 zijn er vragen over effecten HOV. De interne evaluatie is getoetst op volledigheid, juistheid en inzichtelijkheid. Verbeteringen in langlopend project: doelen, sco…