Skip to main content

Grote projecten

Aantal berichten met deze tag: 44

Gepubliceerd op:
dinsdag 03-09-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hoorn

Tag: Grote projecten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Grote projecten’.

Grote Projecten Hoorn, Sturen en beheersten in de tegenwoordige tijd

Dit is een vervolgonderzoek op “Grote Projecten, wie is aan zet?” uit 2012. De rkc concludeert dat aanbevelingen uit 2012 onvoldoende zijn opgevolgd en dat de gemeente nog steeds grote risico’s lo…

Budgetoverschrijdingen vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

De Rekenkamercommissie van Papendrecht heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht hoe het kon gebeuren dat de verbouwing van het gemeentehuis 1 miljoen euro duurder werd dan was voorzien.

Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt?

De rekenkamer van de gemeente Zeist verrichte onderzoek naar de aanleg van de langzaam verkeerstunnel in Den Dolder. Een groot en langlopend project in Zeist. Het onderzoek bracht leerpunten voor k…

Over Sturing: opvolging aanbevelingen commissie Hermans

De rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland heeft onderzocht in hoeverre de aanbevelingen zoals die in 2010 gedaan zijn door de commissie Hermans door het college van burgemeester en wethoude…

Renovatie Oostlijn

De renovatie van de Oostlijn verloopt tot nu toe moeizaam. We hebben het project onderzocht om te bekijken welke lessen uit dit project kunnen worden getrokken voor toekomstige grote projecten.

Opvolgonderzoek Evaluatie risicomanagement grote projecten

In 2012 heeft de rekenkamercommissie een evaluatie naar het risicomanagement bij grote projecten uitgevoerd. In het opvolgonderzoek wordt ingegaan hoe de raad en het college zijn omgegaan met de aa…

Sturen op maatschappelijke effecten

Den Haag investeert honderden miljoenen in grote projecten, maar stuurt niet op het beoogde effect. Bij besluitvorming voorafgaand aan een groot project besteedt het gemeentebestuur aandacht aan de…

Rapport vervolgonderzoek informatievoorziening grote projecten

In dit rapport wordt gekeken wat er met de aanbevelingen van het eerdere onderzoek naar informatievoorziening bij grote projecten is gedaan. Tevens is de vraag of de raad nu beter geïnformeerd wordt.

Onderzoek Investeringsprogramma Flevoland – Almere

Het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)is voortgekomen uit een convenant dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere in 2006 hebben gesloten. Doel van IFA is het versterken van de eco…

Evaluatie risicomanagement van grote projecten

De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het risicomanagement van grote projecten. Hiertoe zijn 6 grote projecten onderzocht, waarvan 3 diepgaand. De uitkomst is dat er nog verbeterpunten zi…