Skip to main content

Haalbaarheid bezuinigingen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 03-12-2014
Gepubliceerd door:
Delftse Rekenkamer

Tag: Haalbaarheid bezuinigingen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Haalbaarheid bezuinigingen’.

Quick scan realisatie bezuinigingen Delft. Wat betekenen de bezuinigingen uit de periode

De Delftse Rekenkamer heeft in december 2014 – met het oog op de begrotingsbehandeling – willen bijdragen aan de oordeelsvorming door de gemeenteraad door het uitvoeren van een quick scan naar de r…