Skip to main content

Handreiking

Aantal berichten met deze tag: 23

Gepubliceerd op:
maandag 30-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Handreiking

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Handreiking’.

Handreiking rekenkameronderzoek naar privacy in het sociaal domein

Bron: Necker van Naem Privacy, daar heeft iedereen recht op. Van organisaties, en zeker ook van gemeenten, wordt verwacht dat zij de privacy van personen beschermen met soms verregaande maatregelen…

Handreiking Financiele Bindingen provincie Noord-Brabant

De Zuidelijke Rekenkamer biedt d.m.v. een handreiking en achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op de ‘financiële bindingen’ en om hun kaderstellende en contr…

Handreiking Financiele Bindingen provincie Limburg

De Zuidelijke Rekenkamer biedt d.m.v. een handreiking en achtergronddocument handvatten aan Provinciale Staten om goed zicht te hebben op de ‘financiële bindingen’ en om hun kaderstellende en contr…

Handreiking Omgevingswet

De NVRR heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen van de bevoegdheden van de gemeenteraad binnen het ruimtelijk domein van de gemeente en biedt met deze handreiking rekenkamers en rekenkamercomm…

Handreiking Good Practices

Rekenkamers en rekenkamercommissies werken veelal zelfstandig, maar hebben alleen een vergelijkbare opdracht en kunnen daarom veel van elkaar leren. Om het delen van inspirerende voorbeelden te fac…

Handreiking meten van doorwerkingen rekenkamerproducten

Lokale rekenkamers en rekenkamercommissies hebben tot taak om te controleren of het gemeentelijke, provinciale c.q. waterschapsbeleid overeenkomstig de begroting (en dus rechtmatig) is uitgevoerd e…

Handreiking Good Practices

Rekenkamers en rekenkamercommissies werken veelal zelfstandig, maar hebben alleen een vergelijkbare opdracht en kunnen daarom veel van elkaar leren. Om het delen van inspirerende voorbeelden te fac…

Handreiking meten van doorwerkingen rekenkamerproducten

Lokale rekenkamers en rekenkamercommissies hebben tot taak om te controleren of het gemeentelijke, provinciale c.q. waterschapsbeleid overeenkomstig de begroting (en dus rechtmatig) is uitgevoerd e…

Goede raad voor de Omgevingswet: een vergelijkend onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s naar de implementatie van de Omgevingswet

De rekenkamer(commissie)s van Breda, Eindhoven, Oss, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch hebben onderzoek verricht naar de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet, met daarin voora…

Inspiratiedocument 3D’s Handreikingen voor en voorbeelden van rekenkameronderzoek

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft Bureau voor Economische Argumentatie geïnventariseerd welke onderzoeken door lokale rekenkamers en rek…